แจ้งการโอนเงิน / Payment Transfer

เช่น 26-06-2016
เช่น 16:59
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.