วิธีการสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ (ออนไลน์)

 • สามารถสมัครได้ที่ www.runaroundtheheart.com โดยกรอกข้อมูลการสมัครบนเว็บไซต์
 • สำหรับราคาพิเศษ ภายในวันที่ 26 มิ.ย – 30 ก.ย 2559
 • รับสมัครในราคาปกติ วันที่ 1 - 23 ต.ค 2559

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม แจ้งการโอนเงิน

TEL/EMAIL

 • สมัครทางอีเมล์ กรอกใบสมัครพร้อมสำเนาการชำระเงิน ส่งอีเมล์มาที่ Sukhothaimarathon@gmail.com
 • สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 092-9179836 , Line ID : St.running2016 , Facebook : วิ่งพิชิตใจสุโขทัยมาราธอน
 • สำหรับราคาพิเศษ ภายในวันที่ 26 มิ.ย – 30 ก.ย 2559
 • รับสมัครในราคาปกติ วันที่ 1 - 23 ต.ค 2559

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สมัครด้วยตนเอง

ล่วงหน้า :

 • ณ โรงแรมอมรสุโขทัย / ร้าน cafe de tree (แยกทางเข้าทะเลหลวง)
 • สำหรับราคาพิเศษ ภายในวันที่ 26 มิ.ย – 30 ก.ย 2559
 • รับสมัครในราคาปกติ วันที่ 1 - 23 ต.ค 2559
 • หรือบูทรับสมัครงานวิ่งต่างๆ

หน้างาน :

ณ จุดปล่อยตัวทุ่งทะเลหลวง จ.สุโขทัย
ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 - 19.00 น. (ทุกระยะ)

หมายเหตุ

 • กรณีสมัครล่วงหน้า ให้ยึดวันสมัครภายในวันและเวลาที่กำหนด
  โดยนับเอาวันและเวลาที่ส่งใบสมัครและเอกสารการชำระเงินเป็นหลักฐาน
 • ไม่มีการคืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • แบบเสื้อและเหร๊ยญอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ระยะทางและเส้นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กติกาการวิ่ง / Rule

 • ใช้ระบบจับเวลา สำหรับนักวิ่งมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และฟันรัน
  โดยยึดถือเวลาสุทธิเป็นเกณฑ์ตัดสิน
 • ใช้กติกาการแข่งขันสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ ( IAAF )
  และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
 • นักวิ่งต้องมีอายุตามประเภทกลุ่มอายุที่เข้าแข่งขัน (พ.ศ.2559 - พ.ศ.เกิด)
 • ไม่รับนักวิ่งที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ลงแข่งขันวิ่ง ประเภทฮาล์ฟมาราธอน
 • Net running time will be used for fun run, mini marathon, half marathon, and Marathon runners.
 • The running rules of International Amateur Athletics Federation (IAAF) will be applied.
 • Runners must apply on their own ages.
 • Runners age below 16 are not permitted on Half Marathon and Marathon.
  Application form must be submitted within October 15, 2016
  together with pay in slip to sukhothai Tourism Association.